Вітаємо
Новини

Віртуальна Рентгенівська і Гамма Обсерваторія (ВІРГО)

"ВІртуальна Рентгенівська і Гамма Обсерваторія" (ВІРГО) - це спільна науково-дослідна лабораторія Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (Київ, Україна), Астрономічної обсерваторії і фізичного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (КНУ) та Головної астрономічної обсерваторії НАН України. Метою проекту ВІРГО є надання українським астрономам та астрофізикам доступу до експериментальних даних з астрофізики високих енергій та космології, а також до необхідного для аналізу даних програмного забезпечення.
Даний проект дозволяє українським науковцям приймати активну участь в численних міжнародних проектах світового рівня, створює ряд "точок зростання" для новітніх напрямків астрофізики високих енергій та космології в Україні. За роки існування ВІРГО, її учасниками було опубліковано понад 50 робіт в престижних українських та міжнародних наукових реферованих журналах, більше половини з яких - протягом 2009-2010 років.

Основні розділи сайту