Центр колективного користування науковим обладнанням

«Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій»

Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ЦККНО ЛФАВЕ) створений як окремий підрозділ Університету та надає послуги з проведення астрофізичних досліджень на передових рентгенівських та гама- обсерваторіях – міжнародних наукових інфраструктурних проєктах (доступ до існуючих даних спостережень та власних спостережень на космічних місіях: International Gamma-Ray Astrophysics Laboratory (INTEGRAL), X-ray Multi-Mirror Mission (XMM-Newton), Chandra X-ray Observatory (Chandra), Fermi Gamma-ray Space Telescope (Fermi) та наземних Cherenkov Telescope Array (СТА) телескопах вибраних замовником об’єктів та опрацювання даних цих спостережень із фізичною інтерпретацією).

Мета ЦККНО ЛФАВЕ– забезпечити науковцям, аспірантам, студентам та всім зацікавленим доступ до баз даних космічних місій, надати допомогу в отриманні та завершальному опрацюванні результатів спостережень конкретних об’єктів на базі обчислювальної техніки центру, а також підготовка пропозицій науковців України для проведення наукових спостережень на космічних місіях. Спеціалісти в області оптичної та радіоастрономії можуть за допомогою Центру (ЦККНО ЛФАВЕ) розширити діапазон спостережень своїх об’єктів до рентгенівського та гамма-діапазону.

Завдання Центру:

  • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проєктів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок;
  • залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених з усієї України до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • проведення спільних і міждисциплінарних наукових досліджень з вітчизняними та іноземними науковими установами і закладами вищої освіти;
  • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву.

Учасниками Центру є:

  1. Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України (ЛНУ).
  2. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (ІТФ НАНУ).
  3. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (ІППММ НАНУ).
  4. Головна астрономічна обсерваторія НАН України (ГАО НАНУ).
  5. Київський академічний університет НАН України та МОН України (КАУ).

Центр у своїй діяльності використовує матеріально-технічну базу структурних підрозділів Університету та має право у встановленому порядку використовувати обладнання структурних підрозділів його учасників. До складу ЦККНО ЛФАВЕ залучаються дослідницькі модулі і системи, обладнання і місце розташування яких визначається додатковою угодою:

- науковий комп'ютерний центр астрофізики високих енергій для підтримки досліджень в області космомікрофізики та опрацювання даних космічних місій в рентгенівському та гама-діапазонах INTERGAL, XMM-Newton, Chandra, Fermi, відкритого в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (КНУ, фізичний факультет, кафедри квантової теорії поля (КТП) та астрономії і фізики космосу (АФК), к. 423) та в Інституті теоретичної фізики НАН України (ІТФ НАНУ) в 2006 р. за кошти гранту Швейцарського національного наукового фонду Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland (SCOPES) 2005-2008 для підтримки інфраструктурного проєкту – ВІртуальної Рентгенівської та Гама-Обсерваторії (ВІРГО-центру) (Joint Research Projects and Institutional Partnerships, IB7420-111020 Title: Creation and maintenance of a computing astroparticle center, 100'000 CHF, Co-ordinator: Courvoisier Thierry, INTEGRAL, Science Data Centre, Versoix, Switzerland. Партнери-учасники з Української сторони – КНУ та ІТФ НАНУ).
Додаткову філію ВІРГО-центру на Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка (АО КНУ, к. 17) було відкрито в 2013р.

в рамках міжнародної співпраці:

- міжнародний інфраструктурний проєкт побудови та експлуатації масиву черенковських телескопів (Cherenkov Telescope Array CTA) для дослідження космічних джерел гама-випромінювання (повноправні українські учасники Консорціуму з 2015 р.: КНУ, ЛНУ, ІППММ НАНУ). Для забезпечення участі науковців в проекті (підготовка програм спостережень, розробка матзабезпечення для опрацювання даних спостережень, проведення спостережень та отримання їх результатів) на АО КНУ відкрито комп’ютерний СТА-центр (к. 10).

- міжнародний інфраструктурний проєкт побудови та експлуатації космічного детектора довгохвильового гравітаційного випромінювання: консорціум Laser Interferometric Space Anenna (LISA) (з 2020 р три представники КНУ - асоційовані члени).

На комп’ютерах Центру встановлено оригінальне, розроблене учасниками відповідних проєктів, програмне забезпечення для опрацювання даних з космічних та наземних місій, створені локальні бази даних, що дозволяє проводити науковий аналіз отриманих даних спостережень.
В рамках ВІРГО-проєкту було проведено ряд наукових шкіл із залученням міжнародних експертів для підготовки персоналу Центру до робіт з опрацювання даних спостережень, для надання консультацій та допомоги всім користувачам Центру.

У структурі Центру можуть створюватися наукові групи, секції для виконання робіт за окремими тематичними напрямами.

Відео-інструкції з обробки даних телескопа XMM-Newton та телескопа Chandra.

Для замовлення заповнюйте відповідну Заявку та звертайтеся до керівника ЦККНО ЛФАВЕ.

Якщо Ви використовували ЦККНО «Лабораторію фізики та астрофізики високих енергій» у Вашій дослідницькій роботі, ми були би вдячні за наступне підтвердження (acknowledgement):
Це дослідження проведено за підтримки Центру колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій" Київського національного університету імені Тараса Шевченка. (українською)
This research was made with support of the Center for the Collective Use of Scientific Equipment "Laboratory of high energy physics and astrophysics" of Taras Shevchenko National University of Kyiv. (англійською)