ЦККНО «Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій»

Установчі документи: Положення

Наказ про створення ЦККНО ЛФАВЕ

Наказ про введення в експлуатацію ЦККНО ЛФАВЕ


ЦККНО ЛФАВЕ


Центр колективного користування науковим обладнанням «Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій» Київського національного університету імені Тараса Шевченка (ЦККНО ЛФАВЕ) створений як окремий підрозділ Університету та надає послуги з підтримки досліджень в царині фізики та астрофізики високих енергій шляхом забезпечення користувачів Центру даними спостережень, отриманих сучасними рентгенівськими та гама-обсерваторіями, зокрема, космічними місіями:

- XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission, рентгенівська мульти-дзеркальна місія);

- Chandra XRO (Chandra X-ray Observatory, рентгенівська обсерваторія Чандра);

- Suzaku (Сузаку, раніше відома як Astro-E2);

- INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory, міжнародна лабораторія гама-астрофізики);

- Fermi GRST (Fermi Gamma-ray Space Telescope, космічний гама-телескоп Фермі);

та наземним масивом черенковських телескопів Cherenkov Telescope Array (СТА).

Мета ЦККНО ЛФАВЕ – забезпечити науковцям, аспірантам, студентам та всім зацікавленим доступ до баз даних наземних та космічних обсерваторій, надати допомогу в отриманні та завершальному опрацюванні результатів спостережень конкретних об’єктів на базі обчислювальної техніки Центру, а також підготовка пропозицій науковців України для проведення наукових спостережень на космічних місіях. Спеціалісти в області оптичної та радіоастрономії можуть за допомогою Центру поширити спостереження своїх об’єктів до рентгенівського та гама-діапазонів.

Завдання Центру:

  • сприяння реалізації державних цільових наукових і науково-технічних програм та наукових (науково-технічних) проєктів за визначеними пріоритетними тематичними напрямами наукових досліджень і науково-технічних розробок;
  • залучення студентів, магістрів, аспірантів та молодих вчених з усієї України до науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт;
  • проведення спільних і міждисциплінарних наукових досліджень з вітчизняними та іноземними науковими установами і закладами вищої освіти;
  • сприяння міжнародному науково-технічному співробітництву.

Учасниками Центру є:

  1. Київський національний університет імені Тараса Шевченка МОН України (КНУ).
  2. Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України (ЛНУ).
  3. Інститут теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України (ІТФ).
  4. Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (ІППММ).
  5. Головна астрономічна обсерваторія НАН України (ГАО).
  6. Київський академічний університет НАН України та МОН України (КАУ).

Центр у своїй діяльності використовує матеріально-технічну базу структурних підрозділів Університету та має право у встановленому порядку використовувати обладнання структурних підрозділів його учасників. До складу ЦККНО ЛФАВЕ залучаються дослідницькі модулі і системи, обладнання і місце розташування яких визначається додатковою угодою:

- науковий комп'ютерний центр астрофізики високих енергій для підтримки досліджень в області космомікрофізики та опрацювання даних космічних місій в рентгенівському та гама-діапазонах INTERGAL, XMM-Newton, Chandra, Fermi, Suzaku відкритий в КНУ (фізичний факультет, кафедри квантової теорії поля та астрономії і фізики космосу) та в ІТФ у 2006 р. за кошти гранту Швейцарського національного наукового фонду для підтримки інфраструктурного проєкту – ВІртуальної Рентгенівської та Гамма-Обсерваторії (ВІРГО-центру) (грант “Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland” (SCOPES) 2005-2008, тип «Спільні дослідницькі проекти та інституційне партнерство», IB7420-111020 Назва: Створення та підтримка обчислювального астрочастинкового центру, Координатор: Курвуазьє Тьєррі, INTEGRAL, Центр наукових даних, Версуа, Швейцарія. Партнери-учасники з Української сторони – КНУ та ІТФ).

Додаткову філію ВІРГО-центру на Астрономічній обсерваторії (АО) КНУ було відкрито в 2013р.

- комп’ютерний СТА-центр АО КНУ для обслуговування міжнародного інфраструктурного проєкту побудови та експлуатації масиву черенковських телескопів (Cherenkov Telescope Array CTA), мета якого – дослідження космічних джерел гама-випромінювання високих (E>30 MeВ) та дуже високих (E>100 ГeВ) енергій. Українські вчені – представники КНУ, ЛНУ та ІППММ – є повноправними учасниками СТА-Консорціуму з 2015 р. Завдання СТА-центру: забезпечення участі науковців в проєкті (підготовка програм спостережень, розробка матзабезпечення для опрацювання даних спостережень, проведення спостережень та інтерпретація їх результатів).

На комп’ютерах Центру встановлено розроблене науковими командами рентгенівських та гама-обсерваторій сучасне оригінальне програмне забезпечення для опрацювання даних спостережень, створені локальні бази даних, що дозволяє проводити дослідження астрофізичних джерел рентгенівського та гама-випромінювання на основі всього існуючого і постійно поповнюваного набору високоякісних спостережених даних.

У структурі Центру можуть створюватися наукові групи, секції для виконання робіт за окремими тематичними напрямами.

Корисні астрофізичні посилання:
High Energy Astrophysics Science Archive Research Center (HEASARC)
TeVCat - an online catalog for TeV Astronomy
Astrophysics data system (ADS ABS)
HyperLeda - Database for physics of galaxies
gamma-sky
NASA/IPAC Extragalactic Database (NED)
Sloan Digital Sky Survey (SDSS)
Aladin Sky Atlas

Для замовлення заповнюйте відповідну Заявку та звертайтеся до керівника ЦККНО ЛФАВЕ.

Якщо Ви використовували ЦККНО «Лабораторію фізики та астрофізики високих енергій» у Вашій дослідницькій роботі, просимо про наступне підтвердження:

Це дослідження проведено за підтримки Центру колективного користування науковим обладнанням "Лабораторія фізики та астрофізики високих енергій" Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Календар заявок

Заявка на обробку спостережень