Віртуальна Рентгенівська та Гамма обсерваторія в Україні

Перелік космічних місій, дані з яких доступні у Центрі

INTEGRAL (INTErnational Gamma-Ray Astrophysics Laboratory)

XMM-Newton (X-ray Multi-Mirror Mission)

Chandra X-ray Observatory

Suzaku (ASTRO-EII)

Fermi Gamma-ray Space Telescope (FGST)


VIRGO.UA


ВІртуальну Рентгенівську та Гама-Обсерваторію (ВІРГО) – науковий обчислювальний центр астрофізики високих енергій для підтримки досліджень в області космомікрофізики (computing astroparticle centre) та використання даних космічних місій в рентгенівському і гама-діапазонах, зокрема, місії INTEGRAL, відкрито в Києві в 2006 році. ВІРГО-центр створено спільними зусиллями фізичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ) (кафедри квантової теорії поля та космомікрофізики, кафедри астрономії і фізики космосу, Астрономічної обсерваторії (АО)) та Інституту теоретичної фізики ім. М.М.Боголюбова НАН України (ІТФ) та за фінансової підтримки Женевської обсерваторії, Центру даних космічної місії INTEGRAL (INTEGRAL Science Data Center, ISDC) (грант “Scientific Cooperation between Eastern Europe and Switzerland” (SCOPES) 2005–2008, тип «Спільні дослідницькі проекти та інституційне партнерство», IB7420-111020 Назва: Створення та підтримка обчислювального астрочастинкового центру, Координатор: Курвуазьє Тьєррі, INTEGRAL, Центр наукових даних, Версуа, Швейцарія. Партнери-учасники з Української сторони – КНУ та ІТФ).

В рамках ВІРГО-проєкту в квітні – червні 2006 року в КНУ було прочитано 4 цикли лекцій разом з практичними заняттями для ознайомлення всіх зацікавлених осіб з можливостями центру та надання їм допомоги в використанні даних центру. Участь в лекціях та практичних заняттях взяли біля 40 учасників з Києва та інших міст України. В квітні та травні 2007 року проведені наступні два цикли лекцій та 28–30 травня відбулась Перша ВІРГО-конференція за результатами роботи Центру. В подальшому в рамках ВІРГО-проєкту було проведено ще ряд наукових шкіл із залученням міжнародних експертів для підготовки персоналу Центру до робіт з опрацювання даних спостережень, для надання консультацій та допомоги всім користувачам Центру.

А в січні 2013 року відкрито філіал ВІРГО-центру в Астрономічній обсерваторії Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Напрямки наукових досліджень центру охоплюють практично всі актуальні області астрофізики, зокрема, дослідження активних ядер галактик, великомасштабної структури Всесвіту, гарячого рентгенівського газу в скупченнях галактик, пошук астрофізичних проявів темної матерії, дослідження центру Галактики в ГеВ–ТеВному діапазонах, джерел та механізмів прискорення космічних променів, залишків Наднових, міжгалактичних магнітних полів на основі опрацювання даних космічних місій INTERGAL, XMM-Newton, Chandra, Suzaku, Fermi.

ВІРГО-центр КНУ служить основним джерелом спостережних даних при виконанні науково-дослідних робіт та міжнародних проєктів астрофізичного спрямування в Університеті За час існування ВІРГО-центру його користувачами було опубліковано понад 300 робіт в престижних міжнародних та українських наукових журналах, захищено більше десяти кандидатських дисертацій, десятки магістерських та бакалаврських робіт.

ВІРГО-центр фізичного факультету КНУ активно використовується в навчальному процесі кафедри астрономії та фізики космосу та кафеди квантової теорії поля та космомікрофізики, проводяться лабораторні практикуми зі спецкурсів “Спеціальний науковий семінар з астрофізики”, “Фізика компактних об’єктів”, “Релятивістські астрофізичні об’єкти”, “Рентгенівська астрономія”, “Гама-астрономія”, “Вступ до Стандартної моделі та астрофізики високих енергій”, пов’язані з обробкою даних оптичних, рентгенівських та гама-телескопів, а також практичні заняття з курсів “Астрофізика високих енергій”, “Сучасні комп’ютерні технології”, “Обчислювальні методи в астрофізиці”, “Астрономічні каталоги та бази даних” тощо.

Основні напрямки наукових досліджень ВІРГО-центру:

  • Дослідження фізичних процесів в активних ядрах галактик (АЯГ) за даними рентгенівської та гама- астрономії.
  • Дослідження фізичних процесів та прискорення космічних променів в залишках Наднових зір за даними спостережень космічних місій в рентгенівському та гама-діапазонах.
  • Встановлення астрофізичних обмежень на характеристики легких аксіоноподібних частинок з рентгенівських та гама- спостережень яскравих джерел (активних ядер галактик, гама-спалахів та їх післясвічень) крізь призму скупчень галактик проєкт "Revealing the dark: discovering new particles through the prism of the largest structures of the Universe" сумісний проєкт з Інститутом Нільса Бора, Данія;
  • Встановлення проявів та характеристик первинних магнітних полів у космологічних пустотах- войдах зі спостережень каскадного гама-випромінювання від ТеВ-них блазарів
  • Моделювання та дослідження великомасштабної структури Всесвіту за даними рентгенівської та гама- астрономії.

Фото ВІРГО-Центру, співробітників та студентів

Перелік публикацій за останні роки, для роботи над котрими використовувалися потужності ВІРГО-центру.

Корисні астрофізичні лінки

Приклади обробки даних та інструкції

Відеоінструкція з обробки даних телескопа XMM-Newton і телескопа Chandra.